Als je waagt, groeit je moed. Als je aarzelt, groeit je vrees.

 
 
 

Persoonlijke effectiviteit

Het doel van deze één- of meerdaagse training is het versterken van
het dagelijks functioneren met als speerpunt communicatieve
vaardigheden naast inzicht in persoonlijke eigenschappen en gedrag.


Last updated:

© 2006 - postelendejong
All Rights Reserved