Golven kun je niet tegenhouden maar je kunt wel leren surfen.

 
 
 

Activiteiten

1) Het introduceren van de klant: in het bedrijf in het team ( directe collegaŐs)
2) Structureren van het werk adviseren over:
- inrichting werk
- (aanpassing) organisatie van het werk
3) Inwerken en trainen van de klant:
- aanleren handelingen
- trainen benodigde vaardigheden
- aanleren sociale vaardigheden (bedrijfscultuur)
4) Opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis)
- bij de werkgever
- bij beiden
5) Begeleiden werknemer op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken) in contact met collegaŐs, in contact met leidinggevende, bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie en bij interne voorlichting / cursussen bij calamiteiten
6) Begeleiding van de werknemer in de thuissituatie (functie van de jobcoach als schakel tussen werk klant en thuissituatie):
- Afstemmen met sociaal netwerk (familie/vrienden)
- Organiseren/coordineren andere hulpstructuren (doorverwijsfunctie)
- Stimuleren werkhervatting bij verzuim en ziekte
- Administratieve ondersteuning (arbeidscontract, uitkering, scholing etc)
7) Begeleiding werkgever (direct gerelateerd aan functioneren werknemer) bij het leren omgaan met beperking van klant bv bij conflicten, calamiteiten, functioneringsgesprekken en bij reorganisatie.
8) Evaluatie en cošrdinatie van de werkafspraken (tussen werknemer en werkgever) van de jobcoachdienstverlening, rapportage/ verantwoording aan uitvoeringsinstelling met het oog op voort- zetting vergoeding.
Terug naar vorige pagina

Last updated Mrt 2016

Klik hier voor de Algemene voorwaarden

Postel en De Jong training & coaching ALV/04-2006/KvK 32114793

© 2006-2016 postelendejong
All Rights Reserved