Golven kun je niet tegenhouden maar je kunt wel leren surfen.

 
 
 

Jobcoaching

Han de Jong begeleidt werknemers op de werkplek om zo een optimale match te creeren tussen werknemer en werkgever: coaching on the job, oftewel Jobcoaching.
Ook in de door Postel & de Jong, training en coaching uitgevoerde re-integratietrajecten (zowel de IRO‘s vanuit het UWV als de re-integratietrajecten bij werkgevers - spoor 2 -) zijn uren gereserveerd voor Jobcoaching.
Binnen de afrondingsfase van een jobcoachtraject, zijn 90% van de doelen gerealiseerd.

Algemeen (Info UWV)
De voorziening Persoonlijke Ondersteuning wordt ook Jobcoaching genoemd en vindt zijn oorsprong in de methodiek Supported Employment. Jobcoaching wordt binnen deze methodiek als volgt gedefinieerd:
Providing support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and maintain paid employment in the open labour market(EUSE).
Het gaat om ondersteuning bij het verrichten van reguliere arbeid, werkgerelateerde begeleiding, gegeven door een jobcoach die verbonden is aan een door het UWV-erkende jobcoachorganisatie (jobcoachlijst).
Over onderstaande activiteiten bestaat overeenstemming dat deze als voorziening op grond van bovengenoemde regelingen vergoed kunnen worden.

Over de activiteiten lees meer

Lees verder

Last updated Okt

© 2006 - postelendejong
All Rights Reserved