Als je geen plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet voor andermans plannen.

 
 
 

Individuele coaching

De individuele coaching richt zich op leidinggevenden, medewerkers en ook
leerlingen.

PMA Coaching richt zich volledig op individuele doelen van leraren of van
leerlingen en de daarbij optredende remmingen en beperkingen. Coaching is
mogelijk vanaf zesjarige leeftijd, voor alle culturen,
intelligentieniveaus of zogenaamde gedragsstoornissen. Door de eenvoud van
de vraagstellingtechniek ervaren kinderen en pubers de aanpak als een
verademing.

Uiteraard geldt wel dat degene die gecoacht wordt wel de drive
moet hebben om echt aan de slag te willen gaan!
De leerbelemmerde factoren (disfunctioneel gedrag) van leerlingen worden
opgeheven. PMA biedt een uitkomst voor leerlingen met gedragsproblemen,
of het nu gaat om hyperventilatie, angsten, uitbarstingen, fobieŽn of
depressiviteit.

Gedragsproblemen worden door PMA benaderd op een herkenbare en uiterst
effectieve manier die voor iedereen te begrijpen is. De resultaten zijn
positief en blijvend.


Last updated:

© 2006 - postelendejong
All Rights Reserved