Iemand iets aanleren is onmogelijk.
Je kunt hem slechts helpen om het nieuwe te leren ontdekken vanuit zichzelf.

 
 
 

Coachend leiderschap

Wat voegt coaching toe aan een vernieuwde visie op leiderschap
en hoe pak je dit aan?
Deze één- of meerdaagse training is een mogelijk vervolg op de
training leiderschapstijlen. Eerst leiderschap, dan coaching.
In deze training wordt coaching geïntegreerd in het leiderschap en
bevat handvatten om coaching in te passen binnen leidinggevende taken.


Last updated:

© 2006 - postelendejong
All Rights Reserved